ЗАЯВЛЕНИЕ

Кандидат-студентите, които са си загубили талона за кандидатстване или са подали „online” заявление, могат да си отпечатат талона като влязат на линка: Търсене кандидат. След избиране на вашите данни натиснете бутона „Печат на документи”.

От:
/Име*/ /Презиме*/ /Фамилия*//Град*/ /Област*/ /Община/

/ЕГН*/ /Мобилен телефон*/ /Телефон*/

/ж.к. ул. Nо. бл. вх. ап.*/ /Пощ. код*/ /е-mail*/

Уважаеми господин Ректор,
Желая да кандидатствам в Лесотехнически университет с полагане на изпит по:

/Първи изпит*/ /Втори изпит/Избрани допълнителни изпити:
/Предпочитаната от мен специалност е*/

Таксата  лв. съм заплатил(а) по сметка на ЛТУ
БНБ IBAN: BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
на дата*: 2018


Смени снимката

Заявлението се попълва задължително на кирилица!
Полета обозначени със символа * са задължителни!